Nosálov

          Vítám Vás na stránkách o historii a současnosti obce Nosálov

Obec Nosálov leží na jihovýchodním úpatí Vrátenské hory, šest kilometrů severně od Mšena v Mělnickém okrese.  K Nosálovu ještě patří osady Libovice a Příbohy.

 

Krajinou domova II 

Labyrinty srdce Čech

Kokořínsko – Máchův kraj, Český ráj Dokument ČT 2

 

Strážní hrad Kamenec

Od hlavního temene hory k jihu zdvihá se nižší protáhlý pahor,oddělený širým průhybem.Přihlédne-li blíže pozorný zrak,shledá příkop,udělaný rukama lidskýma,a za ním dvojí val,obíhající dokola mandlovitého výsadku.K západu trčí nejvyšší okrouhlý vrchol,dnes porostlý houštím a pod ním násep sbíhá se v ostrý úhel.sem tam i kamení se provalilo.Snad hradiště toto je pozůstatkem starého hradu Vrátna,vzpomenutého jen jednou roku 1139,aniž se vědělo,kde jeho polohu hledati.

 

 

Karel Liebscher 1851 – 1906 Hora Vrátenská

 

Větrný mlýn na Horce

Stával na Horce ( 384 m ) nad silnicí z Nosálova do Lobče. Byl snad nejstarší ze všech větráků v Podbezdězí.

 

Spálený Mlýn

V knize Petrovský od Karla Sellnera je na straně 75  toto o Spáleném mlýně:

Staří pamětníci v Březovicích vyprávěli že tento mlýn byl v Žákově dole postaven v době slavného panování císaře Karla, jenž často zajížděl na královský hrad Bezděz, aby tam odpočíval od vladařských starostí. Císař a král povolil tento mlýn postavit a udělit mu privilegium svobodného mlýna jako odměnu svému služebníku, který mu zachránil život. Ten služebník, jménem Ješek dostal také uprázdněnou svobodnou rychtu v Březovicích a byl prý praotcem Vítkova rodu.

 

Suchý mlýn

http://Suchý mlýn Severovýchodně od Nosálova, poblíž Strenického potoka, je důl, zvaný Suchý mlýn (Trockene Mühle ). Z Nosálova se do něj chodilo starou mlýnskou cestou, která vedla roklí Čihadly. Místy je cesta vysekána ve skále ve které jsou ještě patrné rýhy od železných obručí kol. V roce 1873 zde ještě stálo 6 domů. Mlýn byl zničen vodou. Dnes je tam několik bývalých sklepů tesaných ve skále. Za údolím Suchého mlýna vede vpravo do kopce směrem k Žákovským polím lesní cesta. Nahoře, na rovině jsou zbytky bývalé hájenky a přes cestu pod skálou jsou sklepy. 

obrázek Suchého mlýna, který je obsažen v Boleslavanu, ročník II na straně 76 v článku Karla Sellnera – Strenický potok. (1927-1928)

 

12.2.2017

Žádost obce Nosalova za oddělení od okresu Bělského a přidělení k okresu Dubskému 3. Ledna 1889

Sněm království Českého 1883-1889 3/4

 

Kaplička na návsi v lednu 2017

 

                                                       Památník v Libovicích

V Libovicích stával památník  těmto padlým spoluobčanům z „Velké války“ 1914- 1918.
František Frost narozený v Libovicích roku 1890, vojín pěšího pluku 94, zemřel 28 srpna 1914 v Szegédu Maďarsko.
Václav Doms, narozený ve Vísce roku 1884, střelecký pluk 10, zemřel 11 prosince 1917 v Pasubio Stellung, okres Roverto Tyroly, je pohřben na vojenském hřbitově v údolí Perrangolo, Geroli, okres Roverto.
Rudolf Fuhrmann, narozený 4 ledna 1894 v Libovicích, občan Nosálova, vojín pěšího pluku 94, zemřel 13 prosince v Lubné Halič.
Václav Heinze, narozený 1884 v Libovicích, vojín pěšího pluku 94, zemřel 21 srpna 1915 Čartni Rusko.
Václav Mattauch
Vincens Rösler, narozený 20 listopadu 1890 v Libovicích č. 14, vojín pěšího pluku 94, zemřel 5 dubna 1915 na návrší Grušina u Vilag Maďarsko, byl pohřben na kótě Grušina u Vilag.
Po pětačtyřicátém roce památník odstranili a místo něj zasadili „lípu svobody“, z pomníku zbyly jen schody.

Spolek pro vojenská pietní místa

lipa-na-libovicich

26a-pomnik-obeti-prvni-svetove-valky-dnes-na-jeho-miste-stoji-lipa

Dokument Čt2 5.7.2011

Za současným životem v někdejších česko-německých obcích se vypravíme do malebného Nosálova.

02

 

Pohlednice 1932

3.8.2016    Přidány Staré fotografie z Libovic.

Kamenolom na Vrátenské hoře

 

 

Škola Libovice

Lidé z Libovic

Fotografie z Nosálova

Vymlat

Neznámá fotografie – výmlat

 

                                              

 

 

 

Budeme vděčni za příspěvky a staré fotografie z Nosálova a okolí, které můžete zasílat na email:   hosmi@tiscali.cz

Komentáře jsou uzavřeny.