Vítám Vás na stránkách o historii a současnosti obce Nosálov

    Obec Nosálov leží na jihovýchodním úpatí Vrátenské hory, šest kilometrů severně od Mšena v Mělnickém okrese. Součástí Nosálova jsou ještě osady Libovice a Příbohy.

 

 

 Památková rezervace lidové architektury.

 

03_nosalov-cp.3.jpg.jpg

 

Dům čp : 43  foto 1957. Stavení vpravo již neexistuje.

Dům čp 43

Dům čp 43

 

  205. výročí narození Pátera Václava Frosta, pedagoga pro hluchoněmé.

Narodil se 4. února 1814 v Nosálově.

frost_vaclav_muzeum_v_bele_pod_bezdezem.jpg

Mše svatá a odhalení pamětního kamene  pátera Václava Frosta v roce 2014.

 

Staré fotografie z Nosálova vloženo 2.9.2018

Richtrova zahrada pohled na hospodářské budovy,které ustoupily výstavbě bytovky v první polovině 70. let.

 

 

Východ slunce,Bezdědice z Nosálova

Bezdědice z Nosálova,východ slunce.

Stará Škola v Libovici 1780 – 1886

Psal se rok 1780. Husté mraky halily vrchol Vrátenské hory. Někdy hraniční čáry dvou českých kmenů. Děti ve vesničce Libovici přilepené na úbočí této hory neměly z toho velkou radost. Znamenalo to pro ně, že si sednou do světnice některého souseda a trápit se s učením. Třebaže bylo jen jednoduché, jednalo se o psaním, čtení a počty, nebylo tak zábavné jako běhat venku ve volné přírodě po úbočích hory anebo pomáhat rodičům při práci.

Stará škola je vpravo nahoře,od roku 1886 zde byl zřízen hostinec.

Stará škola je vpravo nahoře,od roku 1886 zde byl zřízen hostinec.Vpravo dole je nová škola.Pohlednice z roku 1910.

 

Z historie nové školy v Libovici dokončené roku 1886

I přes uplynulá staletí zůstal přirozený spád obce Libovice do města Mšena s nejkratším komunikační spojením do místa obchodu a řemesel. Rozvážní občané libovičtí i moudří občané mšenští měli tak často co spolu dělat a během 600ti letého trvání města Mšena se jistě jednalo o styky dobré i špatné. Částí těchto styků je i historie o postavení nové -již moderní školy v Libovici.

 

Krajinou domova II 

Labyrinty srdce Čech

Kokořínsko – Máchův kraj, Český ráj Dokument ČT 2

 

Strážní hrad Kamenec

Od hlavního temene hory k jihu zdvihá se nižší protáhlý pahor,oddělený širým průhybem.Přihlédne-li blíže pozorný zrak,shledá příkop,udělaný rukama lidskýma,a za ním dvojí val,obíhající dokola mandlovitého výsadku.K západu trčí nejvyšší okrouhlý vrchol,dnes porostlý houštím a pod ním násep sbíhá se v ostrý úhel.sem tam i kamení se provalilo.Snad hradiště toto je pozůstatkem starého hradu Vrátna,vzpomenutého jen jednou roku 1139,aniž se vědělo,kde jeho polohu hledati.

 

 

Karel Liebscher 1851 – 1906 Hora Vrátenská

 

Větrný mlýn na Horce

Stával na Horce ( 384 m ) nad silnicí z Nosálova do Lobče. Byl snad nejstarší ze všech větráků v Podbezdězí.

 

Spálený Mlýn

V knize Petrovský od Karla Sellnera je na straně 75  toto o Spáleném mlýně:

Staří pamětníci v Březovicích vyprávěli že tento mlýn byl v Žákově dole postaven v době slavného panování císaře Karla, jenž často zajížděl na královský hrad Bezděz, aby tam odpočíval od vladařských starostí. Císař a král povolil tento mlýn postavit a udělit mu privilegium svobodného mlýna jako odměnu svému služebníku, který mu zachránil život. Ten služebník, jménem Ješek dostal také uprázdněnou svobodnou rychtu v Březovicích a byl prý praotcem Vítkova rodu.

 

Suchý mlýn

http://Suchý mlýn Severovýchodně od Nosálova, poblíž Strenického potoka, je důl, zvaný Suchý mlýn (Trockene Mühle ). Z Nosálova se do něj chodilo starou mlýnskou cestou, která vedla roklí Čihadly. Místy je cesta vysekána ve skále ve které jsou ještě patrné rýhy od železných obručí kol. V roce 1873 zde ještě stálo 6 domů. Mlýn byl zničen vodou. Dnes je tam několik bývalých sklepů tesaných ve skále. Za údolím Suchého mlýna vede vpravo do kopce směrem k Žákovským polím lesní cesta. Nahoře, na rovině jsou zbytky bývalé hájenky a přes cestu pod skálou jsou sklepy. 

obrázek Suchého mlýna, který je obsažen v Boleslavanu, ročník II na straně 76 v článku Karla Sellnera – Strenický potok. (1927-1928)

 

12.2.2017

Žádost obce Nosalova za oddělení od okresu Bělského a přidělení k okresu Dubskému 3. Ledna 1889

Sněm království Českého 1883-1889 3/4

 

Kaplička na návsi v lednu 2017

 

                                                       Památník v Libovicích

V Libovicích stával památník  těmto padlým spoluobčanům z „Velké války“ 1914- 1918.
František Frost narozený v Libovicích roku 1890, vojín pěšího pluku 94, zemřel 28 srpna 1914 v Szegédu Maďarsko.
Václav Doms, narozený ve Vísce roku 1884, střelecký pluk 10, zemřel 11 prosince 1917 v Pasubio Stellung, okres Roverto Tyroly, je pohřben na vojenském hřbitově v údolí Perrangolo, Geroli, okres Roverto.
Rudolf Fuhrmann, narozený 4 ledna 1894 v Libovicích, občan Nosálova, vojín pěšího pluku 94, zemřel 13 prosince v Lubné Halič.
Václav Heinze, narozený 1884 v Libovicích, vojín pěšího pluku 94, zemřel 21 srpna 1915 Čartni Rusko.
Václav Mattauch
Vincens Rösler, narozený 20 listopadu 1890 v Libovicích č. 14, vojín pěšího pluku 94, zemřel 5 dubna 1915 na návrší Grušina u Vilag Maďarsko, byl pohřben na kótě Grušina u Vilag.
Po pětačtyřicátém roce památník odstranili a místo něj zasadili „lípu svobody“, z pomníku zbyly jen schody.

Spolek pro vojenská pietní místa

lipa-na-libovicich

26a-pomnik-obeti-prvni-svetove-valky-dnes-na-jeho-miste-stoji-lipa

Dokument Čt2 5.7.2011

Za současným životem v někdejších česko-německých obcích se vypravíme do malebného Nosálova.

02

 

Pohlednice 1932

3.8.2016    Přidány Staré fotografie z Libovic.

Kamenolom na Vrátenské hoře

Fotografie z Nosálova

Vymlat

Neznámá fotografie – výmlat

                                       

Budeme vděčni za příspěvky a staré fotografie z Nosálova a okolí, které můžete zasílat na email:   hosmi@tiscali.cz

Komentáře jsou uzavřeny.