samostatná obec od roku 1990

Od 24. 11. 1990 samostatná obec v okrese Mělník

V Nosálově žilo k 31.12.1995 158 obyvatel, 29 mladých do dvaceti let, ve stáří 21- 60 roků 90 lidí a starších bylo 39 obyvatel. V části  Nosálov 118 lidí, v Libovicích 31 lidí a v Příbohách 9 lidí. K 30.11.1996 se počet obyvatel snížil na 152 obyvatel.
V obci Nosálov žilo k 31.12.2008  159 obyvatel a to 77 mužů a 82 žen. Podle stáří 16 dětí mladších 14 let ( 8 chlapců a 8 dívek ), 92 lidí ve stáří 15 až 59 let (  46 žen a 46 mužů ), 19 lidí starých 60 až 64 roků (  11 mužů a 8 žen ) 30 lidí starších ( 19 žen a 11 mužů ).

13.dubna 2011 udělil Parlament České republiky obci Nosálov znak a vlajku obce.

V létě 2011 byl položen do země nový elektrický kabel od starého transformátoru do nové trafostanice ve středu obce, tím byl vyřešen problém se slabým a kolísavým napětím v okrajové části obce.

V měsících srpen a září 2011  bylo vyměněno potrubí hlavního vodovodního řádu v horní části obce směrem k Libovicím a od křižovatky v dolním Nosálově směrem k Lobči.

Obec vyčistila okolí požární nádrže v Libovicích, dříve hojně využívanou dětmi i dospělými  ke koupání. V roce 2012 byly v okolí nádrže vysázené stromky.
Začátkem roku 2011 se utrhl okraj silnice z Nosálova do Libovic, postupně ujelo asi sto metrů cesty až do jedné třetiny šířky. Silnice byla uzavřena a občané museli jezdit do Mšena přes Lobeč. Dlouho se nic nedělo, až koncem léta 2012 začaly náročné opravy a v polovině prosince konečně ze silnice zmizel zákaz vjezdu
V roce 2012 byla provedena náročná obnova kaple Nejsvětější Trojice. Současný vzhled naší kapličky se všem líbí.
V sobotu 8.12.2012 byla, již potřetí od roku 2010, v hospůdce V Ráji Mikulášská nadílka pro děti a současně pro důchodce posezení v Ráji.

Celková výměra katastru je 1110 ha, z toho 372 ha orné půdy, 14 ha zahrad, 5 ha ovocných sadů, 91 ha luk, 542 ha lesa, 1 ha vodní plochy, 10 ha je zastavěných a 74 ha ostatní plochy.

Komentáře jsou uzavřeny.