Libovice

Libovice
 Libově ( Liebowies, Libovis, Liboviz ).
 Obec je poprvé zmiňována v roce 1414 kdy příslušela k hradu Housce.Obec je však o hodně starší Údajně v těchto místech stávalo městečko, sídlo kameneckého děkanátu, které mělo i hrdelní právo. Dokonce zde stál kostel a okolo něj hřbitov.
  V roce 1415 přinesl Berka věno své choti na to co drží  na hradě Houska …Liboviz… V roce 1432 je obec také uváděna pod jménem Libověž.
  Dějiny jsou plné zpráv, jak si jednotliví pání Houstecké panství a s ním i Libovice prodávali, ale o životě prostých lidí se moc nedozvíme. V roce 1502 koupil panství Václav Hrzáň z Harasova a za panování jeho syna Tobiáše je zaznamenán následující příběh.
  V roce 1522 byl Marek ze vsi Libovize, poddaný k Housce, lapen maje ručnici v rukou, jako pytlák v lesích bělských, i dal jej bělský pán Jan Špetle z Janovic, do šatlavy. Přijel pan Tobiáš Hrzáň na Bělou a prosil za svého poddaného aby ho Špetle pustil, nežádaje pokuty a vrátil mu i ručnici.
  Od roku 1593 je ves jmenována jako Libovice. V roce 1593 je v Libovicích jmenována vrchnostenská hospoda. Roku 1594 prodává pan Hrzáň panství Houstecké a jako jeho součást i ves Libovize s krčmou vejsadní a rybníkem pod Libovizí. Roku 1615 je v Libovicích dvorec Jana Louckyho. 16.června 1622 koupil panství Adam z Valdštejna za 20000 zlatých a hned následující rok ho vyměnil panství se strýcem Albrechtem z Valdštejna. V roce 1633 panstvím proskakovala morní nákaza. V roce 1648, po míru Vestfálském, byl stav země žalostný, zpustošení, chudoba, bída. Ve vsi Housce zbyly jen dvě živnosti, v Libovici z deseti polovina.Teprve roku 1652 se začaly vesnice znovu osazovat.
 V Libovicích byli čtyři sedláci : Pavel Bartoň měl 24 korců polí, dva koně, čtyři krávy a jednu svini. Václav Šneyder 24 korců, 2 koně, 2 krávy, 1 jalovici.  Mariana Holmanová 24 korců, 2 koně, 2 krávy, 1 jalovici. Mates Paur 27 korců, 2 koně, 4 krávy. Byli tu i dva zahradníci : Jiřík Kleyner měl 3 korce a 2 krávy. Mates Mattoch 2 krávy a 1 jalovici. Rozbité a pusté chalupy byly dykovská se 6 korci, peterovská se 6 korci, šaferovská s 5 a rychlovská se 4 korci. Chalupníci v Libovici byli převedeni na zahradníky, to je baráčníky bez pozemků.
 Roku 1699 byli na Libovicích 4 celí sedláci, 6 zahradníků, 2 baráčníci a 6 podruhů. Pro zajímavost, v té době byla robotní povinnost pro Libovice a Příbohy : 
 sedláci mající potah o 2 koních – 2 dny roboty, 2 sedláci s potahem o 2 volech také 2 dny, 1 sedlák s potahem 1 vola jeden a půl dne, 4 zahradníci 3 dny a 15 chalupníků 1 den.Roku 1826 měla Liboviz  31 domů a 180 obyvatel, tehdy ještě mluvili česky. Na  Fučíkově poli bylo 6 domů a 43 obyvatel.                                                                                                                            Libově, ves v Čechách, hejtmanství a okres Dubá fara a pošta Mšeno. 38 domů, 13 obyvatel českých, 185 německých ( roku 1890 ), jednotřídní škola –  Ottova encyklopedie 1.1.1908.
V roce 1921 zde stálo 56 domů, ve kterých žilo 236 obyvatel, čechů bylo 44 a němců 191.  
  V Libovicích byly dvě veřejné a dvě soukromé studny.
Četnická stanice byla ve Ždírci, zdravotní obvod a soudní okres v Dubé, fara ve Mšeně.
 1869 – 1950 obec v okrese Dubá.
  Od roku 1935 byla v obci česká škola, v obci žilo 36 čechů a 194 němců.
V roce 1938 byly Libovice přičleněny k Německé říši, obec byla oddělena hranicí od zbytku Čech. Nastalý problém s pohřbíváním mrtvých byl vyřešen stavbou nového hřbitova pod Libovicemi. V obci je lípa malolistá stará 300 let.
 1950 – 1960 obec v okrese Doksy.
 6. dubna 1960 část obce Nosálov v okrese Mělník.
 1964. Na jaře byl obnoven lom na Vrátenské hoře. Bohužel tím zaniklo bohaté stanoviště lilie zlatohlavé na vrcholku hory. Po letech, po požáru provozního zařízení, lom zanikl
 1978. Požární nádrž byla poprvé napuštěna . Bazén byl potom mnoho let  využíván jako oblíbené koupaliště pro široké okolí, potom, po poškození hráze, byla nádrž opuštěna a dostala se do žalostného stavu. Po roce 2009 je snaha tuto vodní plochu opravit a zprovoznit.
 1.1.1980 – 23. listopadu 1980 část obce Mšeno
 24.11. 1990 část obce Nosálov
  Fučík, K obci náleží samota Fučík ( Na Fučíkovském, Futschigfelden ), roku 1834 je také pod jménem Pfuršigfeld, žilo tam 30 obyvatel v 5 domech.
  Škola v Libovicích je od roku 1796 jako klasická německá obecná škola,  v té době ji navštěvovalo 52 dětí. Dříve byla výuka přednášena každý týden v jiném soukromém domě a učitel ještě provozoval obchod. Prvním učitelem v nové škole, zřízené v obecním domě, byl Johan Josef Heltner s platem 70 fl., 80 Kr. Jeho nástupcem byl Josef Duke, další učitel Wenzel Kirpal působil jako učitel přes 24 let, až do roku 1872, založil školní knihovnu se 180 svazky. Jeho plat vzrostl z 80 fl. na 300 fl.
   Jeho nástupci v učitelském povolání byli Johann Stamm ( do roku 1874 ), Josef Ramisch ( do roku 1876 ), Josef Linke, Edm. Seemann, Emil Dittrich, Josef Wünzner, Josef Eis a konečně, do října 1884 Reinhold Kuhn, ten ale po 4 měsících nemoci odstoupil, polviční výuku  pak po 4 měsíce prováděl nosálovský učitel Josef  Vranke. Od 1.září 1885  vyučoval nový učitel Franz Siegmund.
  Ve stejném roce bylo zjištěno, že stará školní budova již nevyhovuje a proto se začalo s výstavbou nové, na kterou dostala obec dotaci 1000 fl. ze zemských prostředků a rovněž 3000 fl. od Německého spolku. 1. září 1886 byla předána nová škola svému účelu.
  Z Libovic pochází manželka spisovatele Eduarda Štorcha Božena, rozená Vávrová ( 1878- 1961 ).
 Spisovatel Josef  Vraný (  pseudonym Vavřinec Řehoř ) napsal román o životě v okolí pod názvem “ Libovíz „.
  Libovice, něm. Libowis ( lid. Libiss ), ves 11 km jv. od Dubé: 
 1414 in Huska castrum –  in Kruhu –  in Libowicz curias rust. –  in Olessen –  in Jestrzebiczi, RT. II, 108
  1437 in Huska castrum  – in Libowiczi,  in Olessen, t. 158
  1545 Hausku zámek –  mčko Sychrow  –  ves Libowiz,  ves Wolessno, DZ. 7 E 23
  1594  zámek Hausku – louku libowizskau – od libowizské louky až k dolu Teynskyho – ves Teyn – ves Libowize – ve vsi Lobzech – rybník pod Libowizy – rybník pod Tubozy, DZ. 27 E 30 a F1
  1615 zámek Hausku s lukami, zejména s loukou u Zawistnika, loukou Libowiczskau – ves Hausku celou, ves Lybowicze celou, mlejn pod Tubozy, rybník pod Libowiczy, DZ 137 J 7 – 8
  1654 Lybowiß, BR. 7/738
  1720 Libowis, Müller
  1790 Hft Hauska: Libowis 1/2 St. sö. von Hauska am s. Fusze des Wratner Berges – ist nach Mscheno eingepf., Sommer II, 157
  úř. 1854 Libovic, Libowies
  1886 Libovice, Liebowis
  V dokladu z r. 1437 je toto místní jméno v sing., r. 1615 v plur..,  v 16. stol. má tvar Liboviz a  Libovize a také později vidíme koncovky – wiß, wis a wies.  To kolísání se vysvětluje poněmčováním vsi: pro staré jméno vsi nebylo v lidové řeči pevné opory a kromě toho němečtí přistěhovalci spojovali koncovku českého místního jména se slovem “ Wiese“ louka. ( staročesky líbivý, liběvý , ale také libová, hubená ves ).
  Antonín Profous, Místní jména v Čechách.

Staré fotografie z Libovic

Škola Libovice

Lidé z Libovic

Komentáře jsou uzavřeny.