Suchý mlýn

  Suchý mlýn

 Severovýchodně od Nosálova, poblíž Strenického potoka, je důl, zvaný Suchý mlýn  (Trockene Mühle ). Z Nosálova se do něj chodilo starou mlýnskou cestou, která vedla roklí Čihadly. Místy je cesta vysekána ve skále ve které jsou ještě patrné rýhy od železných obručí kol. V roce 1873 zde ještě stálo 6 domů. Mlýn byl zničen vodou. Dnes je tam několik bývalých sklepů tesaných ve skále. Za údolím Suchého mlýna  vede  vpravo do kopce směrem k Žákovským polím lesní cesta. Nahoře, na rovině jsou zbytky bývalé hájenky a přes cestu pod skálou jsou sklepy.

 

obrázek Suchého mlýna, který je obsažen v Boleslavanu, ročník II na straně 76 v článku Karla Sellnera – Strenický potok. (1927-1928)

obrázek Suchého mlýna, který je obsažen v Boleslavanu, ročník II na straně 76 v článku Karla Sellnera – Strenický potok. (1927-1928)

Viz  mapa 1843 :

Císařské povinné otisky map stabilního katastru,mapováno 1843

Na staré mapě je v místě Suchého Mlýna nápis ,,Räuberloch“, což znamená v překladu loupežnické doupě. I. vojenské mapování – josefské 1764-1768 a 1780-1783


  Údolím Strenického potoka  vede zpevněná cesta ke Spálenému mlýnu, asi po šesti stech metrech, je vpravo od  cesty ve skále vytesaná a vydlážděná stará studna – nádrž na vodu, Vísecká studna. Vodu zde brali lidé z nedaleké Vísky. Z Vísky sem vedla prudká cesta nedalekou roklí vzdálenou odtud asi 300 metrů.U ústí této rokle je malý rybníček,  vminulosti tu stálo několik chalup přilepených ke skále. Níže,tam kde je přes potok mostek, je na pravé straně mohutný skalní převis, kde údajně žili lidé doby kamenné

 

Zbytky bývalé hájovny.,,Doba zániku neznámá“.

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.