Doba první republiky

  Doba první republiky

 Politická správa v Mnichově Hradišti sesadila koncem března 1919 zdejší německé obecní zastupitelstvo a zřídila tříčlennou správní komisi, jejím předsedou byl pan František Henc. Nové české obecní zastupitelstvo bylo zvoleno ve volbách 15. června 1919. Starostou zvolili dosavadního předsedu správní komise. Podle jiných pramenů byl starostou pan Pelant. 

 V roce 1921 bylo v Nosálově 54 domů, žilo zde 290 obyvatel, z nich bylo 184 čechů a 103 němců. Zdravotní středisko bylo ve Skalsku, četnická stanice v Lobči, pošta ve Mšeně, fara v Bezdědicích, soudní okres v Bělé pod Bezdězem.

    V letech 1921 až  1930 patří obec do okresu Mnichovo Hradiště. Dvůr Nosálov se dostal roku 1923 při pozemkové reformě jako zbytkový statek o 51 ha Jaroslavovi Borovičkovi a 78 hektarů drobným přídělcům. Roku 1923 napadla zdejší lesy mniška, která zničila velké plochy lesa. V září 1923 ve volbách do obecního zastupitelstva získali češi 7 mandátů a němci 5. Starostou byl zvolen čech pan V.Kulman. Další obecní volby se konaly 16. října 1927, češi získali opět 7 mandátů a němci 5. 

  Vodovod

009_stavba-vodarny-jpg

 Roku 1928 byl proveden pokusný vrt u pramene na dole pod Bezdědicemi, aby byla zjištěna síla pramene na kterém měla být postavena vodárenská čerpací stanice. V roce 1929 až 1930 byla vybudována vodárna pod Bezdědicemi a odtamtud vodovod na Bezdědice, Vísku, Březovice a i do Nosálova. Přes majeřská pole bylo položeno staré, použité vodovodní potrubí, ve vsi nové. Aby byly získány peníze na stavbu, byla prodána jedna třetina obecního lesa obci Lobeč a jedna třetina obci Doubravice. Do té doby bylo v obci několik studní, v létě však byly často bez vody. Obyvatelé potom chodili pro vodu až na Repín k Vranovické studni. Tato studně pochází ze starého Vranovického dvora. V roce 2004 byl vodovod prodloužen na Libovice.

 

 

 

011_stavba-vodarny

 

 

 

 

 

 

010_-stavba-vodarny-pod-bezdedicemi.jpg

 

 

 

 

 

 

 Volby do obecního zastupitelstva 27.září 1931 znovu češi 7 mandátů, němci 5. 1. května 1935 byli občané překvapeni sněhovou chumelenicí. Po sněhové pokrývce se objevily silné mrazy -2 až  -5°C, potom byl rok bez ovoce.
V roce 1936 žilo v Nosálově v 61 domech 283 obyvatel (184 čechů a 97 němců), z toho ve 3 domec
h žilo 15 obyvatel  na samotě Suchý mlýn.

Komentáře jsou uzavřeny.