Památková rezervace

 V roce 1995 byla vyhlášena  Památková rezervace lidové architektury v Nosálově.
Chráněné objekty – domy  čp. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 41, 45, kaplička na návsi a Selnerovo hradiště.
  Vesnice má zajímavý půdorys. Základem nepochybně středověkého půdorysu je náves ve tvaru protáhlého trojúhelníku, zúžená na západní straně do úzkého hrdla, ze kterého vybíhá ulice západním směrem. Severní i jižní strana návsi a navazující ulice je hustě zastavěna usedlostmi. Východní stranu uzavírá areál hospodářského dvora, stojícího pravděpodobně na místě původního zemanského dvorce ( tvrze), kde až do 16. stol. sídlili i bezdězští purkrabí.
  Nejvýznamější stavbou byla renesanční brána u čp. 49, zdobená sgrafity. Postavena byla v roce 1600, dnes již neexistuje. Velmi starobylé jsou i sklepy v téže usedlosti a sklep pod hospodářským dvorem na východě.
   Ve vsi se zachovala řada roubených, patrových domů. V severovýchodním rohu je usedlost čp. 3 s výměnkem, oba domy jsou roubené, štítová průčelí jsou obložena eternitem.                 Sousední dům čp. 4 je narušen novodobými úpravami. U domu je dvoudílná empírová brána z počátku 19.století.
  Nejhodnotnější byl sousední dům čp. 5, byla to jedna z nejstarších roubených chalup z počátku 17. století.  V roce 1965 tu byly filmovány Čechovovy povídky.  zbořena byla, bohužel, kolem roku 1980.
  Dům čp. 6 má přízemí přezděné na počátku 20. století, patro roubené s novějšími úpravami. Dům čp. 8 má roubenou světnici v přízemí, zadní část přízemí je přezděná. Patro s pavláčkou je celé roubené.
  Podobný je i dům čp. 9, naproti stojí patrové stavení s roubenou výměnkářskou světnicí a roubeným patrem. U usedlosti je klenutá klasicistní  brána  s dotací 1848.
  Usedlost čp. 10 má v čele sýpku zděnou z pískovcových štuk, patro sýpky je roubené. Dvůr uzavírá jednoduchá zděná branka, roubená chalupa, štít na kobylu. Celá usedlost je dnes využívána jako hostinec. 
  Obdobně řešené je i čp. 11, dvoudílná brána z pískovcových štuk, chalupa na kobylu s ozdobnými hlavicemi sloupků. Srub má spodek kamenný, pavláčka, původní okénko s římsami. Poslední v řadě je čp. 12, opět roubené.
  Na jižní straně zbyl ze zbořené usedlosti jen hodnotný  patrový roubený dům. Roubené světnice i patra mají i domy čp. 32 a36, u čp. 36 byla zbořena původní dvoudílná brána , pozdně barokní z roku 1770.
  Usedlost čp. 34 je velký roubený patrový dům a roubené hospodářské stavení se sýpkami v patře. V chalupnické zástavbě  jsou další roubené domy čp. 25, 26, 41, 45.
  K historické ceně obce patří i ohradní zdi z pískovcových štuk a pískovcové sloupky.

   V jihovýchodní části návsi je výklenková Kaple Nejsvětější trojice, která je epigraficky datovaná do roku 1808.
   V roce 2012 byla provedena celková oprava kaple. Byl přeložen a nově vyspárován štukový sokl, opravena a nově natřena omítka kaple, opraven byl i kovový plot  a hlavně do nik byly osazeny nové obrazy. Výsledek se všem velice líbí.
  

Komentáře jsou uzavřeny.